Tại sao chọn Olive

1. Phản hồi nhanh:

   Kiểm soát và quản lý 24/7 (CCTV/ Zalo/ Kakao Talk/ Wechat)

    Phản hồi trong vòng 24h khi có vấn đề xảy ra

2. Vệ sinh sạch sẽ

    Đầy đủ Chứng chỉ vệ sinh ATTP

    HS team chuyên nghiệp

   Đội ngũ nhân viên được đào tạo định kỳ tuần/tháng

 

 

3. Dinh dưỡng cao

   Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm đầu vào

   Thực đơn đa dạng - Định lượng cam kết

   Kết hợp hoàn hảo - Khảo sát thực đơn